zaterdag 11 december 2010

Diner en lezing over onderhandelen in KNSM-sociëteit

Een oproepje van de KNSM-sociëteit:
De KNSM-sociëteit bestaat nu iets meer dan een jaar, met maandelijkse sociëteitsavonden in de Kompaszaal, KNSM-laan 311. Elke maand staat een interessante spreker, beeldend kunstenaar, musicus, filosoof, schrijver, etc. op het programma, naast een heerlijk diner. De sociëteit is bedoeld als ontmoetingsplaats voor breed geïnteresseerde, nieuwsgierige, aardige mensen met verschillende achtergronden, die niet op zoek zijn naar bevestiging van het bekende. In eerste instantie kwamen de leden vooral uit het Oostelijk Havengebied, maar intussen komen zij uit alle windstreken van Amsterdam en ver daarbuiten. De KNSM-sociëteit wil IJburgers daarom graag attenderen op het thema conflictbeheersing op woensdag 15 december, een avond over de kunst van het onderhandelen. Meer informatie vind je op de website van de KNSM-sociëteit.