donderdag 23 december 2010

IJburg 2 komt er toch, in fasen

Een plan van de PvdA om om IJburg 2 gefaseerd aan te leggen, telkens een stukje, is in de gemeenteraad bijna unaniem aangenomen. Alleen Nelly Frijda van Red Amsterdam is tegen, maar die heeft natuurlijk ook een bouwputten-trauma. In het nieuwe plan worden telkens delen van 45 ha. nieuw land gemaakt, van de in totaal 220 ha. die IJburg 2 groot zal zijn. Meer info: De Echo.