donderdag 23 december 2010

IJburg is een van de veiligste wijken van Amsterdam

Anders dan sommige media je willen doen geloven, is IJburg een van de veiligste wijken van Amsterdam. Met de Veiligheidsindex brengen de Politie Amsterdam-Amstelland en de Gemeente Amsterdam al jaren de veiligheid in de Amsterdamse wijken in kaart. Hoe lager het indexcijfer, hoe veiliger de buurt. De cijfers schommelen per jaar wel wat, maar in de afgelopen jaren werd Amsterdam veiliger.
De nieuwste cijfers zijn van mei 2009 tot en met april 2010. Op de website van Een Veilig Amsterdam wordt nog gesproken over IJburg West, maar uit navraag bij de gemeente blijkt dat het wel over heel IJburg gaat.
Voor de objectieve veiligheid wordt de daadwerkelijke veiligheid in kaart gebracht, op basis van gegevens over inbraken, diefstal, geweld, vandalisme, overlast, verkeer, drugs, etc. Voor de objectieve veiligheid krijgt IJburg het cijfer 42. Ter vergelijking: heel Amsterdam scoort 78, een stuk slechter dus.
Voor de subjectieve veiligheid wordt gemeten hoe veilig bewoners zich voelen. Voor de subjectieve veiligheid krijgt IJburg het cijfer 56. Heel Amsterdam scoort hierop 76, slechter dan IJburg dus.
Opvallend genoeg scoort de objectieve veiligheid (42) op IJburg wat beter dan de subjectieve veiligheid (56). Oftewel, we voelen ons iets minder veilig dan we in werkelijkheid zijn. Zou die media aandacht dan toch invloed hebben? Dan is het goed om je te realiseren dat er dit jaar weinig Amsterdamse wijken veiliger zijn dan IJburg: van de 78 wijken in het onderzoek, is er maar 1 veiliger dan IJburg en dat is Driemond.
Meer info over de Veiligheidsindex vind je op de website van Een Veilig Amsterdam.