zaterdag 5 maart 2011

Verbetering verkeer IJburg

Alle acties van IJburgers lijken zin te hebben gehad: de gemeente neemt maatregelen om de verkeerssituatie te verbeteren. Voor de korte termijn worden er verkeersmaatregelen genomen rond kruispunten bij de IJburglaan, die de doorstroming moeten verbeteren. Vanaf komend voorjaar kan ook gebruik worden gemaakt van een tijdelijke oostelijke op- en afrit, die tot nu toe alleen beschikbaar is voor bouwverkeer, ik neem aan dat dat de weg is tussen de Maxis en oprit 2 van de A1. Of komend voorjaar 2011 of 2012 betekent is me nog niet helemaal duidelijk, ik neem aan 2011, want ze zijn daar al even bezig. Vanaf 2013 komt een definitieve toegangsweg aan de oostzijde, die twee keer twee rijstroken heeft. Verder gaat het stadsdeelbestuur van Oost bezien hoe sluipverkeer tussen de A1 en A10 kan worden geweerd. Bron: het Parool.