woensdag 14 september 2011

Diemervijfhoek

Zondag jungletocht in de Diemervijfhoek, georganiseerd door Staatsbosbeheer.
Nagekomen bericht: door de aanwezigheid van een agressieve wesp in de Diemervijfhoek gaat de toch niet door.