Een biomassacentrale om de hoek van IJburg en Diemen, moeten we dat willen?

Maandagavond 11 februari bezocht IJburger Jildert Huitema de informatieavond van Nuon over de geplande Biomassacentrale. Dat was een strak geregelde informatiemarkt die door de communicatieafdeling tot in de puntjes was voorbereid om de burger gerust te stellen - waar dat misschien niet fair en terecht is. Hij schreef voor ons een verslag.Natuurlijk moeten we werken aan een energietransitie en stadsverwarming is daarbij een goede stap voorwaarts. Toch heb ik bezwaren tegen de biomassacentrale. De gelikte presentatie heeft die niet weggenomen.

1. Biomassa is helemaal niet duurzaam, maar een korte termijn oplossing om (met subsidie!) massaal bossen te kappen en op te stoken om zo de klimaatdoelstellingen te bereiken. Ook de door Nuon betaalde professor Kornelis Blok van de TU Delft geeft toe dat ‘duurzame biomassa hoe dan ook beperkt beschikbaar zal zijn’. Volgens de ene Nuon medewerker kwam het hout uit Canada en de ander had het over de Baltische staten. Maar of het daadwerkelijk gaat om duurzame biomassa is eigenlijk niet te controleren. Het bijstoken van het lokale snoeihout is wat mij betreft wel echt ‘groen’. Als dat niet genoeg is, zoals wordt gesteld, wil dat niet zeggen dat het klimaattechnisch een goed idee is om het hout dan maar elders op de wereld te kappen en met grote schepen op te halen.

2. De gemeenteraad van Diemen is unaniem tégen de centrale, maar heeft geen bevoegdheid om deze te weigeren, omdat de Provincie daar over gaat. Als de Provincie de vergunning verleent, negeert het dus de democratisch gekozen volksvertegenwoordigers en daarenboven 5000 burgers die de petitie tegen de centrale hebben getekend. Dat voelt als een manco in het democratisch bestel.

3. De Provincie vraagt haar ambtenaren om de milieueffectrapportage voor de biomassacentrale te maken. Maar dezelfde ambtenaar die ik op de info avond sprak, bleek ook al die rapportages voor Tata Steel te maken (grafietregens), dus dat heeft de schijn van een eerlijk onderzoek bepaald tegen. Aangezien er binnenkort Provinciale Staten verkiezingen zijn, zou dit een mooi punt zijn voor de partijen om kleur te bekennen. Misschien maar een verkiezingsdebat op IJburg organiseren!

4. Het was opvallend dat wanneer door goed geïnformeerde burgers werd gevraagd naar de echte cijfers van uitstoot en vervuiling, er werd verwezen op jaarverslagen of rapporten van de overheid met metingen die 1 x per jaar worden gedaan. Waarom is er geen constante meetapparatuur die de burger dagelijks kan aflezen? De stookbaas van Nuon legde mij uit dat een biomassacentrale altijd aan staat. Een gascentrale kun je makkelijk uitzetten. Met hout verbrand je veel meer vaste stoffen. Daarover is gesteld dat de centrale heel goede filters zou hebben. Concrete cijfers daarover werden niet gegeven. En zolang ik niet zelf kan verifiëren hoeveel die ‘fantastische’ filters afvangen, blijf ik sceptisch. Tevens is er met geen woord gerept over ultrafijnstof.

5. Nuon is een commercieel bedrijf en is voor veel geld (€10 miljard) door de gemeenten en provincies verkocht aan het Zweedse Vattenfall. Nu het een commercieel bedrijf is, gaat het om winstgevendheid en aangezien de biomassacentrale de komende 12 jaar voor €3 miljoen per jaar gesubsidieerd wordt door de overheid, zal dit een rendabele business case zijn. Deze biomassacentrale is economisch gezien voor Nuon interessant maar wordt verkocht als duurzaam. En de gemeenten Amsterdam en Almere, die graag meer ‘duurzame’ stadsverwarming willen aanleggen, lijken zich niet echt druk te maken over de herkomst van de warmte. Het stempeltje ‘duurzaam’ is hen kennelijk al genoeg.

6. Het gaat ook om het gehele plaatje van de luchtvervuiling. IJburg, Diemen en Muiden lijden niet alleen onder de Nuon Centrale, maar ook de schepen op het Amsterdam Rijnkanaal, de auto’s op de A1 en A10 en de vliegtuigen van Schiphol tezamen zorgen voor een ongezond(er) leefklimaat. Ik ben persoonlijk wel wakker geschud en daarom denk ik dat burgers meer van zich moeten laten horen! Vanaf 18 februari ligt het ontwerpbesluit ter inzage en kunnen zienswijzen worden ingediend bij de Provincie Noord-Holland. Er komt een aankondiging in de huis aan huisbladen, grijp die kans!

Mocht je ook graag de informatie van Nuon willen lezen, dat kan hier. Twee jaar geleden zond Zembla een documentaire uit over bos als brandstof. Bewoners van Diemen zijn in actie gekomen tegen de bouw van de centrale, de petitie kun je online tekenen.