19 mei bijeenkomst IJburgDroomt - IJburgDoet

Aanstaande donderdag is er weer een bijeenkomst van IJburgDoet, bij deze een oproep:

De zon schijnt …en op IJburg altijd nét iets meer dan in de rest van de stad.

Op donderdag 19 mei 20.15 – 22.30 uur kunnen we dit weer op onze eigen manier vieren. We organiseren voor een zesde keer een samenscholing rond IJburgDroomt-IJburgDoet. Dit maal zijn we te gast bij het IJburg College, in hun spiksplinternieuwe en nu al spraakmakende pand op de hoek van de Pampuslaan, tegenover het Theo van Goghpark (met dank aan Nico Moen!).

IJburg blijft in beweging – al is het maar door de eeuwige wind. Ondanks, of misschien juist door, de crisis wordt er op verrassend veel plekken ondernomen. Soms gaat het om initiatieven die het wijkse karakter overstijgen. De opening van het waterseizoen dat voortgestuwd werd door onder andere, Menno Hoekstra van The Lighthouse, de doorontwikkeling van “the Design Strip” aan de Pedro de Medinalaan, met als motor Hans Brandt van Total Identity, en de Dag van de Architectuur waar Joost Pothast en ARCAM in meedoen, zijn daar aansprekende voorbeelden van. Andere initiatieven hebben een intiemer karakter. Wie weet dat er ernstig gezocht wordt naar manieren om de digitale informatievoorziening op IJburg toegankelijker te maken, of dat 30 ouders met hun kinderen moederdagboeketten hebben gemaakt bij Nicolien van Bloem&Zee, of dat er rappers gezocht worden voor een poezie- en zang ‘battle’ met het IJburgse klassieke koor, als onderdeel van het inbreng-huis-voor-cultuur GAS, of dat Blok 50 dient als levendig voorbeeld voor het gebruik van leegstaande kavels?

We willen dit soort initiatieven – groot en klein – meer ruchtbaarheid geven. We willen mensen gelegenheid geven om te horen wat er leeft, maar ook om hun eigen ideeën in te brengen. Daartoe organiseren we eens per kwartaal een bijzondere bijeenkomst. Ze heeft het karakter van een ‘open space’, en wordt een steeds krachtigere springplank voor mensen om voor en met elkaar in actie te zijn.

De IJburgDroomt-avond is een plek van ont-moeting; het doen gebeurt daar omheen. In dat licht experimenteren we met zogenaamde Versnellingskamers. De eerste Versnellingskamer heeft ons de concrete programmering van Jabik de Vries’ GAS opgeleverd. Reserveer maar alvast de avond van vrijdag 27 mei! Ook de Ommetjes van Jan-Erik Burger krijgen in zo’n kamer concreet vorm, en nog afgelopen week heeft Tanja Vermeer van Oost Oogst een uitnodiging gedaan om een Versnellingskamer in te richten rond het thema Voedsel En Duurzaamheid.

Tegen deze achtergrond is ons agendavoorstel als volgt.

Agenda voorstel

2015
Inloop en koffie

2030
Welkom
Waar waren we ook alweer mee bezig?
Agenda en werkwijze.

2040
Wijken in ontwikkeling
Persoonlijk verhaal van een ‘mens’ uit het vak.

2100
Wat is jouw verhaal?
Uitwisseling in kleine groepen over de dingen die we zelf meemaken. Wat inspireert ons?

2120
Zeepkist
Om mensen en thema’s bij elkaar te brengen, nodigen we iedereen die iets in wil brengen, uit om vanaf de zeepkist, een pitch te houden. De pitch mag maximaal 2 minuten duren.
· Waar gaat het je om?
· Wat is je belangrijkste vraag voor deze avond?
· Wie nodig je uit?
Naar aanleiding van de zeepkist-presentaties kan iedereen kiezen voor het thema en/of de groep die hem/haar aanspreekt.

(Het programma is vooralsnog ingericht op 6 pitches, zodat we na circa 15 minuten over kunnen gaan tot de Verdieping.)

2140
Verdieping
Ont-moeting in kleinere groepen, onder leiding van diegene die het thema heeft ingebracht.[1]

2215
Bomen en Bos
In een centrale terugkoppeling gaan we een poging doen om overzicht te creëren.
· Wie is wat aan het doen en wanneer?
· Welke hulp wordt gevraagd? En welke wordt geboden?

2225
Afronding
Korte vooruitblik: nut-en-noodzaak van een vervolg?

2230
Naborrelen
Doorpraten in informele sfeer.

Voorbereiding
Om onze korte tijd goed te benutten helpt het als iedereen zich voorbereid. We zijn steeds op zoek naar de essenties. Als je een pitch wilt doen vanaf de zeepkist laat het ons weten, en wees in staat om in maximaal 2 minuten te vertellen wat je echt bezighoudt!

Going Dutch…
Het is een Amerikaans feest, oftewel zoals ze het aan de overkant van de plas zeggen, “we’re going Dutch”. Als je in de gelegenheid bent om iets mee te nemen: graag! Wijn, bier, fris, nootjes, koekjes en M&M’s doen het altijd goed. Voor koffie en thee wordt gezorgd.

Tot slot
Dit zijn onze ideeën voor de avond. Hoe klinkt het, sluit het aan bij jullie behoeften? Mocht je bij voorbaat iets in willen brengen, laat het ons graag weten. En voor de zekerheid, zou je jouw aan- of afwezigheid met een mailtje kunnen herbevestigen? Warme groet en tot de 19e !

De Voorbereidingsgroep: Linda, Stef, Jan-Erik, Harold, Annette, Gerard, Jabik en Paul

Reacties