Parool Stadsgezichten

Er staan weer twee IJburgse gebouwen in Parool Stadsgezichten: de Telefooncentrale (dat merkwaardige gebouw zonder ramen op de Maria Autriastraat) en de XXX-en (het kantoorgebouw met de kruisen op Steigereiland).

Reacties