woensdag 2 februari 2011

Oproep: wie helpt IJburg College aan stage plekken volgende week?

Een oproep van het IJburg College: Het IJburg College organiseert in de week van 7 tot 11 februari 2011 een maatschappelijke stageweek. In deze week moeten onze 1e jaars leerlingen een stage lopen van 20uur. Tijdens deze stage bieden onze leerlingen de helpende hand binnen uw organisatie. Via deze e-mail willen wij u vragen of er binnen uw organisatie plaats is voor 1 of een klein groepje van 2 a 3 leerlingen van onze school. Omdat het organiseren binnen een organisatie veel tijd en energie kost beseffen wij ons dat de aanvraag kortdag is. Onze excuses hiervoor! Wij hadden dit graag anders gezien. Door de afmelding van 2 grote stageprojecten zitten wij helaas onverwachts zonder stageplaatsen! Wij hopen van u te horen of u in de gelegenheid bent om samen met het IJburg College de maatschappelijke stage te organiseren. Met vriendelijke groet, Bente Schroot IJburg College Amsterdam 06-24565382 BenteSchroot@ijburgcollege.nl