zondag 21 november 2010

Verbetering verkeerssituatie IJburg

Sinds de werkzaamheden aan de A1 is de file op IJburg vaak groot. Bewoners zijn daarom een actiegroep gestart en hebben inmiddels politiek succes: er worden allerlei maatregelen genomen om de huidige en toekomstige problemen op te lossen. Meer info: de Echo en IJburg Mobiel.