Verbetering verkeerssituatie IJburg

Sinds de werkzaamheden aan de A1 is de file op IJburg vaak groot. Bewoners zijn daarom een actiegroep gestart en hebben inmiddels politiek succes: er worden allerlei maatregelen genomen om de huidige en toekomstige problemen op te lossen. Meer info: de Echo en IJburg Mobiel.

Reacties